Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Budget nieuwe economie challenge Fryslân 2021 al overvraagd

De provincie Fryslân meldt dat het voor de Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân 2021 (NEFR21) beschikbaar gestelde subsidieplafond al is overvraagd met de inmiddels ingediende subsidieaanvragen.

Indien men op dit moment nog een aanvraag indient, moet men er dan ook rekening mee houden dat deze geweigerd wordt in verband met overschrijding van het subsidieplafond.

De regeling is overigens begin deze week (28 juni) pas open gegaan voor het indienen van aanvragen. Het voor de aanvraagperiode van 28 juni tot en met 17 september 2021 beschikbaar gestelde budget van € 230.000 is dus binnen een paar dagen al overvraagd.

Zie ook: https://www.fryslan.frl/subsidieregeling-nieuwe-economie-challenge-fryslan-2021

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van de uitvoering van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan één of meerdere van de transities in Fryslân. Deze transities betreffen de structurele verandering van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, en van zorg naar positieve gezondheid.

Subsidie kan worden aangevraagd door aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân.Subsidie kan worden aangevraagd voor het in projectvorm doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere van de transities in Fryslân.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 10.000 exclusief BTW per aanvrager.

Terug naar overzicht