Nieuws

jul
2

Regeling opleidingsscholen open voor nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Er is een wijziging van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 (TKOPSCHOOL19) gepubliceerd.

Belangrijkste wijziging is de al aangekondigde openstelling voor aspirant-opleidingsscholen. In het kader van deze openstelling is budget beschikbaar om subsidie verstrekken aan acht extra aspirant-opleidingsscholen in het schooljaar 2020-2021. Naast deze openstelling is de regeling (om technische redenen) vrijwel geheel herzien.

Aspirant-opleidingsscholen
De nieuwe aspirant-opleidingsscholen ontvangen in schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een vast subsidiebedrag van € 250.000 per jaar. In schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 ontvangen de aspirant-opleidingsscholen een tegemoetkoming die op basis van studentenaantallen wordt vastgesteld. Vervolgens wordt in schooljaar 2023-2024 (het laatste jaar van de aspirantfase van vier jaar) via peer review beoordeeld of de aspirant-opleidingsscholen aan de basiskwaliteit voldoen. Indien dit het geval is, kan subsidie worden aangevraagd als reguliere opleidingsschool.

De plekken voor aspirant-opleidingsscholen zijn toebedeeld aan drie verschillende onderwijssectoren: het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Om te kwalificeren als aspirant-opleidingsschool in een van deze sectoren moest tot op heden minimaal 75% van de opleidingsplaatsen zich in één van deze sectoren bevinden. In de praktijk vindt steeds meer regionale intersectorale samenwerking plaats, bijvoorbeeld tussen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en mbo of tussen po en vo. Om meer ruimte te geven aan deze ontwikkeling, is het percentage opleidingsplaatsen dat zich in één sector moet bevinden bijgesteld naar 60%.

De subsidie voor de eerste twee jaar van de aspirantfase kan tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd bij DUS-I.

Technische herziening
Het tweede hoofdstuk van de subsidieregeling is herzien, waarbij een scheiding is aangebracht in de bepalingen die gelden voor opleidingsscholen en voor aspirant-opleidingsscholen. Hiermee is beoogd meer overzicht aan te brengen en daarmee beter aan te sluiten bij het aanvraag- en beoordelingsproces in de praktijk. Deze technische herziening beoogt geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de praktijk.

Over de regeling
Het doel van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 is het stimuleren dat meer studenten een deel van hun opleiding op de werkplek volgen.

Terug naar overzicht