Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Meer bekend over aanstaande nieuwe regeling voor vuurwerkrestanten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de internetconsultatie voor de subsidie voor winkeliers voor het verwerken en opruimen van de vuurwerkrestanten.

De introductie van een dergelijke subsidieregeling was al aangekondigd. Inmiddels is een concept-subsidieregeling opgesteld, die op dit moment openstaat voor internetconsultatie.

Van Veldhoven meldt dat, na verwerking van de inbreng en adviezen, de voorgenomen subsidieregeling naar verwachting in september kan worden vastgesteld en gepubliceerd. De subsidieregeling voorziet in een subsidie voor winkeliers voor het verwerken en opruimen van vuurwerkrestanten.

Voor zover het beschikbare budget dat toelaat, wordt ook van grotere restantvoorraden dan € 1500 (een deel van) de inkoopwaarde vergoed. Resterende middelen worden evenredig verdeeld over de aanvragen voor zover die uitgaan boven een bedrag van € 1500 tot een maximum van € 5000. Voorraden van groothandelaars in vuurwerk komen niet in aanmerking voor deze subsidie, omdat de groothandel in vuurwerk werkzaam is op de internationale markt. Het kabinet gaat ervan uit dat de groothandelaars hun voorraden in belangrijke mate kwijt kunnen op de internationale markt en compensatie daarom niet benodigd is.

Groothandelaars, zoals importeurs en distributeurs, kunnen een subsidie aanvragen voor hun optreden als bemiddelaar bij het verwerken van de restanten van de winkeliers. Winkeliers hebben immers een bemiddelaar nodig die de restantvoorraden bij hen ophaalt. Groothandelaars kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor transportkosten en eventuele vernietigingskosten. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van hoeveel winkeliers worden geholpen. Een groothandel moet bij minimaal 25 winkeliers restantvoorraden vuurwerk ophalen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, en kan dan € 10.000 subsidie aanvragen. De tegemoetkoming loopt op naar mate een groothandel meer winkeliers helpt. Wanneer een groothandel meer dan 200 winkeliers helpt, komt hij in aanmerking voor het maximum van € 50.000 voor een groothandel.

De vuurwerkbranche heeft gepleit voor een regeling voor het afvoeren van restantvoorraden vuurwerk. De subsidieregeling komt niet volledig tegemoet aan de wensen en verwachtingen van de vuurwerkbranche. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC) hebben voorlopige inbreng geleverd met betrekking tot de uitvoering van het opruimen van de restantvoorraden en de wijze van invulling van de subsidieregeling. De vuurwerkbranche heeft diverse voorbehouden gemaakt en wijst er op dat vuurwerkbedrijven omvangrijke schade leiden door het verbieden van knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschotsbuizen en vuurpijlen per 1 december 2020 en behouden zich het recht voor om schadeclaims in te dienen.

De uitvoering van de subsidieregeling is voorzien in de maanden september tot het eind van dit jaar, met als doel dat voor de komende jaarwisseling geen restanten knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschotsbuizen en vuurpijlen bij de winkeliers liggen. RVO zal waarschijnlijk de uitvoering van de subsidieregeling op zich nemen, zo schrijft Van Veldhoven.

Zie voor de Kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/30/stand-van-zaken-subsidieregeling-restantvoorraden-vuurwerk

Terug naar overzicht