Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Kabinet geeft gehoor aan motie, stopt met steun voor verbranden biomassa

Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer laten weten hoe het kabinet uitvoering gaat geven aan de vorige week aangenomen motie-Sienot c.s., over het gebruik van vaste houtige biomassa voor het opwekken van energie.

Met de motie roepen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het kabinet op geen nieuwe subsidies meer te verstrekken voor de verbranding van vaste houtige biomassa in centrales die alleen stroom opwekken. Het kabinet zal hier volgens Wiebes gehoor aan geven door inderdaad geen nieuwe subsidies beschikbaar te stellen voor het gebruik van vaste houtige biomassa voor de productie van uitsluitend elektriciteit.

Ook zal in de najaarsronde van de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) in 2020 geen subsidie aangevraagd kunnen worden voor warmteproductie door verbranding van houtige biomassa middels installaties met een vermogen < 5 MWth. De categorie ketel op vaste of vloeibare biomassa tussen de 0,5 en 5 MWth zal daarom in deze ronde niet worden opengesteld.

Het kabinet zal bovendien, uitgaande van de tijdige beschikbaarheid van de concrete emissie-eisen, borgen dat installaties voor de verbranding van vaste houtige biomassa die in 2021 SDE++-subsidies aanvragen al aantoonbaar moeten voldoen aan de verwachte aanscherping van de emissie-eisen voor installaties tussen de 0,5 en de 50 MWth. Deze aanscherping moet in 2022 van kracht worden, aldus Wiebes.

Tot slot zal in het duurzaamheidskader voor biomassa een eindjaar worden opgenomen voor de subsidiëring van warmteproductie met vaste houtige biomassa en zal er een uitfaseringsstrategie worden gemaakt voor 2021. Hierin zal op hoofdlijnen worden toegelicht hoe het gebruik van vaste houtige biomassa voor warmte wordt afgebouwd. Uiteraard mag de gekozen einddatum de transitie naar een duurzame energievoorziening niet in de weg staan, aldus de EZK-minister. In dat licht zal Wiebes het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) daarom vragen hem te adviseren over de uitfaseringsstrategie.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-uitvoering-motie-gebruik-vaste-houtige-biomassa-voor-energietoepassingen

Terug naar overzicht