Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Wijziging Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

Er is een wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging (PALTZ) gepubliceerd.

Ten eerste is de regeling zodanig aangepast dat duidelijker is dat subsidie kan worden verstrekt voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan een cliënt die in een referentieperiode thuis is verzorgd en vervolgens in een hospice (of andersom).

Ten tweede maakt deze wijziging mogelijk dat de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio reeds is gestart voorafgaand aan indiening van de subsidieaanvraag ten behoeve van 2019. Het aanvraagformulier voor 2019 hield al rekening met deze mogelijkheid. Met deze wijziging wordt de regeling op dit punt alsnog aangepast. Het is noodzakelijk gebleken om de regeling met terugwerkende kracht aan de passen met het oog op activiteiten die al van start zijn gegaan voor het indienen van de aanvraag. Deze wijziging van de regeling geldt uitsluitend voor het jaar 2019.

Over de regeling
Doel van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging is het ondersteunen van instellingen die palliatieve terminale zorg verstrekken. Onder palliatieve terminale zorg wordt verstaan: hulp die personen op vrijwillige basis zonder overeengekomen beloning verlenen aan een terminale hulpbehoevende in de vorm van vervangende mantelzorg.

Terug naar overzicht