Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Wijziging en openstelling Utrechtse subsidie kleine landschapselementen

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2016-2019 (AVPU16) gewijzigd.

De wijziging betreft de vervanging van het onderdeel 'Pilot stimulering aanleg en herstel van kleine landschapselementen' door een nieuw structureel onderdeel 'Stimulering aanleg en herstel van kleine landschapselementen', alsmede de openstelling van dit nieuwe onderdeel.

Met de nu vervangen pilot is in de periode 2017-2019 in een deel van de provincie Utrecht geëxperimenteerd met een vernieuwende aanpak om aanleg en herstel van landschapselementen te stimuleren en te realiseren. De resultaten van deze pilot zijn positief, zodat de provincie Utrecht nu heeft besloten tot een structurele en provinciebrede toepassing van deze vernieuwende aanpak.

Op basis van het nieuwe onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan de agrarische collectieven Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A., Agrarische Natuur en Landschapsvereniging De Lopikerwaard e.o., Collectief Eemland, Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost U.A., Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn en Gouwe Wiericke, Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden Coöperatie U.A. voor zover bestaande uit rechtspersonen of natuurlijke personen die zeggenschap hebben over een terrein krachtens eigendom of erfpacht.

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • aanleg en herstel van landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering, zoals begrensd in het natuurbeheerplan;
  • aanleg en herstel van landschapselementen binnen de als natuur begrensde gebieden in het natuurbeheerplan.


De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

De collectieven voor agrarisch natuurbeheer Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A en Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost U.A. kunnen in de periode van 15 juli tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen voor aanleg en herstel van kleine landschapselementen binnen gemeenten gelegen in hun werkgebied. De subsidieplafonds voor deze periode bedragen:

  • voor het grondgebied van de gemeenten Stichtse Vecht: € 50.000;
  • voor het grondgebied van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist € 450.000.

Terug naar overzicht