Nieuws

jul
2

Stand van zaken subsidie advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Sinds 1 mei 2019 staat de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) open voor het indienen van aanvragen. De regeling heeft als doel aanbestedende diensten te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop.

Voor 2019 is vanuit de regeling een budget van € 1 miljoen beschikbaar voor het inwinnen van extern advies over klimaatneutraal of circulair inkopen en € 75.000 voor het inwinnen van extern advies over een ander thema.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft nu de stand van zaken bij subsidiebudget per 1 juli 2019 bekendgemaakt. Dat ziet er als volgt uit:

Thema        Beschikbaar budget  Per aanvraag van één advies per kalenderjaar Aantal aanvragen Subsidie verstrekt
Klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI)         € 1 miljoen € 10.000 19 € 190.000
Inkoopprojecten andere MVI thema's (MVI)       € 75.000  € 5.000 4 € 20.000


Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/klimaatneutraal-en-circulair-inkopen

Terug naar overzicht