Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Openstelling subsidie veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

De eerste openstelling van de Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt (VZSBP) is gepubliceerd.

De regeling werd eerder al gepubliceerd, maar stond op dat moment nog niet open voor het indienen van aanvragen.

Doel van de regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De regeling vervangt het instrument voorwaardelijke toelating. Jaarlijks is een budget van € 69 miljoen beschikbaar, verdeeld over twee aanvraagronden. Van het totaal beschikbare budget wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste ronde.

In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders. Bij het onderzoek dienen bij voorkeur meerdere onderzoekscentra/zorgaanbieders betrokken te zijn, verspreid over het land.

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van activiteiten in het kader van onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van interventie-indicatiecombinaties die nog niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. De volgende activiteiten komen in aanmerking:

  • het aanbieden van geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg of off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en niet geregistreerde Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP's) – medicinale producten gebaseerd op genen, cellen en/of weefsels – aan patiënten die deelnemen aan het onderzoek;
  • het verrichten van onderzoek dat rechtstreeks verband houdt met de geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg of geneesmiddelen.


De aanvrager kan via de regeling financiering aanvragen voor zowel de kosten van de interventie als de onderzoekskosten die tijdens het onderzoek worden gemaakt. Maximaal 20% van het totale budget mag aan onderzoek besteed worden. Indien de onderzoekskosten meer dan 20% van het totale budget bedragen, dan dient te worden onderbouwd dat de additionele kosten (boven de 20%) uit private middelen kunnen worden bekostigd.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Zorginstituut. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Allereerst moet een projectidee worden ingediend. Een commissie adviseert de aanvrager vervolgens over het doen van een aanvraag tot verlening van subsidie voor het project. Voor het indienen van de projectideeën en aanvragen maakt het Zorginstituut gebruik van het indieningssysteem van ZonMw.

Voor de eerste aanvraagperiode is de deadline voor het indienen van een projectidee 27 augustus 2019. De subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met 28 januari 2020.

Zie voor meer informatie: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg/

Terug naar overzicht