Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Subsidieplafond voor POP3 trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties waterbeheer Overijssel gewijzigd

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode 5 maart 2018 tot en met 4 mei 2018, voor de Overijsselse POP3 subsidie Trainingen, workshops ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer is gewijzigd. Het plafond is met € 410.716,08 verhoogd tot € 696.716,08. De verhoging is bestemd voor al ingediende aanvragen.

Met de Regeling Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel 2014-2020 wil de provincie de in het derde plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland (POP3) gestelde doelen behalen. POP3 richt zich onder meer op verdere verduurzaming van de agrarische sector en verbetering van de waterkwaliteit. Er kan subsidie worden verstrekt voor verschillende maatregelen, waaronder Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties.

Terug naar overzicht