Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Noord-Brabant wijzigt subsidieregeling transitie veehouderijen

De provincie Noord-Brabant heeft een wijziging gepubliceerd van de subsidieregeling transitie veehouderijen. Het gaat om een verlenging van de eerste paragraaf Validatie innovatieve stalsystemen en het openstellen van de tweede paragraaf Stalsystemen first movers en jonge veehouders. Deadline van de regeling Validatie innovatieve stalsystemen is 2 juli, maar deze wordt verschoven naar 31 januari 2019. De deadline voor Stalsystemen first movers en jonge veehouders is ook 31 januari 2019.

Naast de verlengde openstelling voor de Validatie innovatieve stalsystemen, zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

 

De paragraaf Stalsystemen first movers en jonge veehouders is nieuw. Met de regeling wil Noord-Brabant bereiken dat stalsystemen, die op integrale wijze en via aanpak bij de bron bijdragen aan de doelstellingen van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant, op versnelde wijze in gebruik zullen worden genomen. 

Er kan subsidie worden verstrekt voor investeringen in een toekomstbestendig stalsysteem, voor de diercategorieën varkens, melkrundvee inclusief jongvee, pluimvee en vleesrunderen, geiten en overige diercategorieën, uitgezonderd pelsdieren. In totaal is er een budget beschikbaar van € 2 miljoen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de aanvragers veehouders (€ 1.250.000) en jonge veehouders (€ 750.000). Met een jonge veehouder wordt een veehouder bedoeld waarvan het bedrijfshoofd niet ouder is dan 40 jaar, hij of zij over adequate vakbekwaamheid en deskundigheid beschikt, blijkend uit een landbouwkundige of gelijkwaardige opleiding dan wel uit drie jaar werkervaring op een veehouderij en daadwerkelijke en voortdurende zeggenschap heeft ten aanzien van beheer, winst en financiële risico’s. De bijdrage is 40% tot maximaal € 25.000 voor veehouders en € 30 voor jonge veehouders. Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus a.s. worden ingediend.

 

Beide paragrafen zijn onderdeel van Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. Met het Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie Veehouderij wil Noord-Brabant de veehouderij verder ontwikkelen tot een duurzame en rendabele sector. Het streven is de veehouderij een financieel gezonde en vitale sector te laten worden, die het hoofd weet te bieden aan de uitdagingen, die er liggen op het terrein van milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. Om dit te kunnen bereiken, is de Subsidieregeling transitie veehouderij Noord-Brabant vastgesteld, waarin diverse stimuleringsmogelijkheden zullen worden opgenomen. De subsidieregeling heeft de vorm van een aanbouwregeling. 

 

Terug naar overzicht