Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs geopend voor aanvragen

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Vanaf 1 juli is het voor leraren in het primair onderwijs mogelijk, subsidie aan te vragen, zodat gymlessen in alle groepen kunnen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar bij voorkeur 2 maanden voor het begin van de opleiding. Het subsidieplafond is voor drie jaar vastgesteld, op een bedrag van € 3,15 miljoen per jaar. De vergoeding voor het collegegeld is maximaal € 3500. Daarnaast is het mogelijk voor studiemiddelen een bedrag van 10 % van het collegegeld vergoed krijgen, tot ten hoogste € 350. 
Wanneer er reiskosten worden gemaakt, kan daarvoor maximaal 10% van het collegegeld worden vergoed, eveneens met een maximum van € 350.

Deze subsidie kan naast de een lerarenbeurs voor een bachelor- of masteropleiding worden verstrekt en eventueel tegelijkertijd worden aangevraagd.

Terug naar overzicht