Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Groningen publiceert Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2016

Op 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige SNL hebben betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Groningen heeft daarom in dit kader een Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer gepubliceerd. Tevens is de aanwijzing van toezichthouders voor de SNL bekendgemaakt.
Vanaf 2016 gaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit van een collectieve aanpak, waarbij het beheer op de meest kansrijke gebieden wordt ingezet. De subsidie zal vanaf dat moment worden aangevraagd door agrarische collectieven. Agrariërs kunnen individueel geen vergoeding meer aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.


De SNL 2016 staat voor aanvragen agrarisch natuurbeheer open in de periode 29 juni tot en met 27 juli 2015. De subsidieplafonds zijn als volgt:€ 7.398.000, voor Open Akkerland;

€ 9.312.000, voor Open Grasland;

€ 2.076.000, voor Droge Dooradering;

€ 0 voor Natte Dooradering.

Terug naar overzicht