Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Call onderzoek Lerarenagenda 2013-2020: selectie en intake in lerarenopleidingen geopend

Bij NWO kunnen tot en met 1 september 2015 intentieverklaringen worden ingediend voor de tweede ronde binnen de Lerarenagenda 2013-2020. Onderzoekers en consortia van (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek uitgevoerd wordt, kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar selectie en intake in lerarenopleidingen. Er is voor deze ronde een budget beschikbaar van 600.000.
Doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op betrouwbaarheid en validiteit van selectie-instrumenten voor toelating van aankomende studenten tot de lerarenopleidingen met het oog op hun geschiktheid voor het beroep van leraar. De looptijd van het onderzoek is vier jaar. Het project moet zich in ieder geval richten op initiatieven binnen de Voorlopersgroep Verhogen kwaliteit instroom lerarenopleidingen, maar kan worden uitgebreid met andere experimenten en initiatieven ten aanzien van selectie en intake. Hiermee dient het onderzoek zich te richten op de volgende vragen:

Welke doelen en criteria hanteren de betrokken opleidingen tijdens de selectie-/intakeprocedure?
Welke instrumenten hanteren de betrokken opleidingen tijdens de selectie-/intakeprocedure?
In welke mate hebben de gehanteerde criteria en instrumenten een voorspellende waarde voor het studiesucces tijdens de opleiding?
In welke mate hebben de gehanteerde criteria en instrumenten een voorspellende waarde voor het handelen in de beroepspraktijk (tijdens stages of na afloop van de opleiding)?

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is dinsdag 15 september 2015.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2013 de 'Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht om zo de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in de toekomst in beeld te brengen. Deze oproep valt onder verantwoordelijkheid van de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) van het NRO.

Terug naar overzicht