Nieuws

jul
2

Utrecht stelt 15 miljoen beschikbaar voor realiseren nieuwe natuur

De provincie Utrecht stimuleert het particulier natuurbeheer in 2014 met 15 miljoen. Het betreft twee subsidieregelingen, namelijk de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer (SVNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) voor functieverandering en inrichting. Subsidieverzoeken kunnen tot 31 oktober 2014 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Met de financiële impuls beoogt de provincie de realisatie van nieuwe natuur door particulieren en grondeigenaren. Zij kunnen zelf gronden verwerven en omvormen naar natuur. Aan het einde van dit jaar wordt bekend welk bedrag er voor 2015 beschikbaar wordt gesteld.

Terug naar overzicht