Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Meer duidelijkheid voor aanvragers 'Mijn digitale zaak'

RVO gaf dan ook al snel aan dat aanvragen weliswaar ook na 17 mei 2023 konden worden ingediend, maar dat de kans op toekenning van nieuwe aanvragen wel zeer klein was. RVO heeft nu een update gegeven over de gevolgen van de budgetovertekening.

Van de 1174 aanvragen zijn er 4 ingetrokken. Het gemiddelde subsidiebedrag van de resterende 1170 aanvragen betreft € 2352 per aanvraag. Dit betekent dat er budget is om ongeveer 370 aanvragen toe te kennen. RVO gaat nu zo bepalen wie subsidie krijgt:

  • er wordt geloot tussen de 1170 op 17 mei 2023 ontvangen aanvragen (zowel volledige als onvolledige aanvragen). De loting bepaalt op welke volgorde RVO de aanvragen behandelt;
  • op de aanvragen wordt vervolgens uiterlijk op 12 juli 2023 een besluit genomen. Aanvragers ontvangen dan ook uiterlijk op 12 juli 2023 bericht of ze subsidie ontvangen of niet.


Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mijn-digitale-zaak

Over de regeling
Het doel van de regeling is om kleine bedrijven te stimuleren tot de aanschaf en implementatie van productiviteitsverhogende digitale toepassingen.

Terug naar overzicht