Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Twee nieuwe openstellingen TVL-startersregeling

Subsidie wordt enkel verstrekt aan een mkb-onderneming:

 • a. waarvan het omzetverlies ten minste 20% (oktober, november en december 2021) of 30% (januari, februari en maart 2022) bedraagt;
 • b. waarvan de uitkomst van de vermenigvuldiging van A en C ten minste € 1500 bedraagt;
 • c. waarvan de inschrijfdatum in het handelsregister ligt in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 (oktober, november en december 2021) of 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 (januari, februari en maart 2022);
 • d. waarvan de hoofdactiviteit, waaronder de mkb-onderneming op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, in de bijlage is opgenomen of die op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit onder de code 64.2, 64.30.3 of 70.10 van de Standaard Bedrijfsindeling en met een nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen;
 • e. die:
  • 1°. voor zover het een mkb-onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft:
   • ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de mkb-onderneming; of
   • een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de mkb-onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of
  • 2°. voor zover het een horecaonderneming betreft, ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.


De subsidie bedraagt ten hoogste € 100.000 en wordt berekend op de volgende wijze: A x B x C x D. Hierbij staat:

 • A voor de omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in euro's;
 • B voor het omzetverlies, uitgedrukt in procenten;
 • C voor de ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, zoals per sector genoemd in de derde kolom van de tabel in de bijlage, uitgedrukt in procenten;
 • D voor het subsidiepercentage, dat 100% bedraagt.


Aanvragen voor de TVL-startersregeling (voor zowel het vierde kwartaal van 2021 als het eerste kwartaal van 2022) kunnen van 7 juni 2022 (09.00 uur) tot en met 2 augustus 2022 (17.00 uur) worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het geraamde budget voor de regeling voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 is € 35 miljoen.

Terug naar overzicht