Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Openstelling nieuw OPZUID-programma uitgesteld

Het proces rondom de officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie en de bijbehorende Subsidieregeling OPZUID 2021-2027 (OPZUID) is echter nog niet afgerond, waardoor de beschikbare middelen nog niet vrijgegeven kunnen worden. Dit betekent dat er dit kalenderjaar maar één openstelling komt voor de volledige jaartranche van € 30 miljoen (eerder waren nog twee openstellingen aangekondigd).

De verwachte openstellingsdatum is nu 12 september 2022 en de verwachte sluitingsdatum is 4 november 2022 om 17:00 uur. Deze openstelling wordt wel pas definitief als de toekenningsbeschikking van de Europese Commissie is ontvangen en de nationale regelgeving is gepubliceerd, zo meldt Stimulus Programmamanagement.

De openstelling betreft overigens een tender. Daarbij geldt dat alle projectaanvragen in behandeling worden genomen die uiterlijk op de sluitingsdatum om 17:00 uur ingediend zijn en alle benodigde stukken bevatten. De voorlichting over de kaders en doelstellingen van het programma is in april 2022 al gestart, dus potentiële aanvragers kunnen al wel aan de slag met het ontwikkelen van OPZUID-projecten.

Zie ook: https://www.stimulus.nl/eerste-openstelling-opzuid-in-september-2022/

Over OPZUID 2021-2027
In het kader van OPZUID 2021-2027 komt in totaal € 105 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hier bovenop komt de cofinanciering die het Rijk en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland binnen het programma aanbieden.

Op basis van de Subsidieregeling OPZUID 2021-2027 kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland (en daarbuiten, mits met aantoonbare meerwaarde), overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties als Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), campussen en valorisatieorganisaties.

Subsidie kan worden aangevraagd voor innovatieprojecten die een bijdrage leveren aan een of meer van de maatschappelijke transities uit de Regionale InnovatieStrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) Zuid-Nederland en die in het OPZUID 2021-2027 centraal staan. Per openstelling wordt bepaald voor welke thema’s er subsidie kan worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1 miljoen.

Terug naar overzicht