Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Kansen voor West verhoogt klimaatadaptatie-budget

Voor de betreffende openstelling is in eerste instantie € 800.000 beschikbaar gesteld, bestemd voor de ontwikkeling van klimaatadaptieve innovaties in de gebouwde omgeving, passend binnen het programma 'VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie'. Hierbij gaat het om innovaties op het gebied van wateroverlast, droogte en hittestress. Het oorspronkelijke budget van € 800.000 is nu verhoogd naar € 1,1 miljoen.

Geïnteresseerde partijen kunnen in het kader van de openstelling twee soorten vouchers aanvragen om gebruik te maken van de expertise en faciliteiten van VPdelta+, bestaande uit de uitvoeringspartners Technische Universiteit Delft (TU Delft) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE).

Ontwikkelingsvoucher
Ten eerste kan een ontwikkelingsvoucher worden aangevraagd. Deze voucher wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+ om:

  • de technische haalbaarheid en marktpotentie van een innovatie te toetsen;
  • de innovatie in een proeftuin te testen en valideren;
  • matchmaking met en vroegtijdige feedback van potentiële eindgebruikers en klanten te realiseren door middel van onder andere events, demonstraties en delegaties;
  • training te volgen en coaching te krijgen op het gebied van de ontwikkeling van de onderneming.


Een ontwikkelingsvoucher bedraagt ten hoogste 100% van de door TU Delft gefactureerde kosten voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van VPdelta+, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 50.000.

Opschalingsvoucher
Ten tweede kan een opschalingsvoucher worden aangevraagd. Deze voucher wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+ om:

  • samenwerking met (publieke) partijen in de regio te vormen om opschaling in de openbare ruimte mogelijk te maken;
  • een innovatie in de praktijk (buiten de proeftuin) op te schalen;
  • training te volgen en coaching te krijgen voor het doorgroeien van de onderneming, inclusief ondersteuning bij het ontwikkelen van businesscases en projectplannen.


Een opschalingsvoucher bedraagt ten hoogste 100% van de door TU Delft gefactureerde kosten voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van VPdelta+, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 100.000.

Tot en met 30 juni 2023
De uiterste datum voor de aanvraag van een voucher is 30 juni 2023. Subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen en op basis van beoordeling van de aanvraag.

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-250876.html

Terug naar overzicht