Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Twee ZonMw-oproepen 'Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023'

ZonMw heeft twee oproepen gepubliceerd in het kader van het programma 'Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023'. Het gaat om de oproepen 'Startimpuls Academische Werkplaatsen (fase 1)' en 'Fellowships Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH)'.

Startimpuls Academische Werkplaatsen
Het doel van de Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is het bevorderen van een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. In een academische werkplaats werken verschillende partijen samen om relevante kennisvragen in de praktijk van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verzamelen, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk. De werkplaats zorgt voor een betere samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en hulpmiddelengebruikers. De te behalen subdoelen zijn gericht op samenwerking, op kennisontwikkeling en -verspreiding en op implementatie.

Het doel van de nu gepubliceerde oproep is om partijen samen een subsidieaanvraag voor de toekomstige subsidieoproep ‘Academische Werkplaatsen GGH (fase 2)’ te laten uitwerken.

De procedure voor toekenning van financiering van een Academische Werkplaats GGH verloopt in twee fasen. In deze subsidieronde ontvangen gehonoreerde projecten een startimpuls. Uitsluitend aanvragers die een startimpuls (fase 1) hebben ontvangen, worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag voor de toekomstige subsidieronde Academische Werkplaatsen GGH (fase 2) in te dienen. Door toekenning in twee fases en feedback in een verplichte werkconferentie tijdens de uitwerking, wil ZonMw de academische werkplaatsen GGH in de gelegenheid stellen om de samenwerking goed op te zetten, het proces van vraagverheldering gezamenlijk te doorlopen en te komen tot een breed gedragen plan van aanpak. Tevens zal de fasering naar verwachting resulteren in beter doordachte voorstellen en haalbare projecten.

De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke dienen werkzaam te zijn bij een onderzoeksorganisatie (zoals een hogeschool, universiteit, universitair medisch centrum). Er dient sprake te zijn van een daadwerkelijke samenwerking onder leiding van een onderzoeksorganisatie.

In totaal is voor de subsidieronde Startimpuls Academische Werkplaatsen GGH (fase 1) € 250.000 beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt € 25.000 per aanvraag (maximaal tien aanvragen). De startimpuls heeft een looptijd van 2,5 maand (eind oktober 2021 tot 11 januari 2022). Aanvragen kunnen van 10 juni 2021 tot en met 28 september 2021, 14.00 uur worden ingediend via MijnZonMw.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-startimpuls-academische-werkplaatsen-fase-1/

Fellowships Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH)
Deze fellowship is een persoonsgebonden stimuleringssubsidie voor een gepromoveerde verpleegkundige, gepromoveerde paramedicus (zoals een fysiotherapeut, oefentherapeut, podotherapeut, logopedist of ergotherapeut), gepromoveerde gezondheidswetenschapper of bewegingswetenschapper, gepromoveerd technisch geneeskundige, die praktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wil combineren. Door excellent en bevlogen onderzoek binnen het veld van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie zichtbaar te waarderen, wil ZonMw een bijdrage leveren aan de carrières van zorgprofessionals en onderzoekers, welke actief opereren binnen dit veld.

Het doel van de oproep is dat de fellows:

  • een bijdrage leveren aan het versterken van de kennis- en/of onderzoeksinfrastructuur op het thema Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis;
  • ambassadeurs zijn binnen dit werk- en onderzoeksveld en bijdragen aan samenwerking en netwerkvorming.


Er kan een persoonsgebonden subsidie worden aangevraagd door individuele onderzoekers, die werkzaam zijn bij een onderzoeksorganisatie. Het is een pré als de aanvrager tevens werkzaam is bij een zorg- of praktijkorganisatie binnen het veld van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per aanvraag. Er is in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar (er kunnen dus maximaal zes fellows worden aangesteld). Bovenop het totale subsidiebedrag moet een bedrag van minimaal 25% in kind/in cash bijgedragen worden vanuit de onderzoeksorganisatie. De looptijd van een fellowship is minimaal drie jaar en maximaal zes jaar, afhankelijk van de arbeidstijd.

Aanvragen kunnen van 10 juni 2021 tot en met 5 oktober 2021, 14.00 uur worden ingediend via MijnZonMw.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/fellowships-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-ggh/

Terug naar overzicht