Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Subsidieregeling zonnig Zuid-Holland nu ook voor (voormalige) asbestdaken

De Subsidieregeling zonnig Zuid-Holland (ZZH), waarmee de provincie Zuid-Holland de opwekking van zonne-energie op daken stimuleert en lokaal eigendom van hernieuwbare energie zoveel mogelijk bevordert, is gewijzigd.

Met de al aangekondigde wijziging wordt een subsidiemogelijkheid aan de regeling toegevoegd vanuit de tegelijkertijd ingetrokken Subsidieregeling asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017 (ASZONZH17). Het gaat hierbij om subsidie om (voormalige) asbestdaken om te vormen naar zonnedaken.

Op basis van de gewijzigde regeling kunnen zowel natuurlijke personen als privaatrechtelijke rechtspersonen nu subsidie aanvragen voor activiteiten passend binnen de volgende twee onderdelen:

  • Beschikbaar stellen dak aan een energiecoöperatie of soortgelijke burgerinitiatieven;
  • Versterken dakconstructie, verwijderen asbest of plaatsing lichtgewicht PV-panelen.


Beschikbaar stellen dak aan een energiecoöperatie of soortgelijke burgerinitiatieven
In het kader van dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor het beschikbaar stellen van een dak van een gebouw aan een energiecoöperatie of aan een soortgelijk burgerinitiatief ten behoeve van de installatie van PV-panelen met een minimum capaciteit van 15 kilowattpiek. De subsidie bedraagt eenmalig € 5000 per netaansluiting.

Versterken dakconstructie, verwijderen asbest of plaatsing lichtgewicht PV-panelen
Vanuit dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor:

  • het constructief geschikt maken van een dak of daken in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen, in gevallen waarin het betreffende dak zonder het treffen van constructieve maatregelen onvoldoende draagkracht zouden hebben voor plaatsing van conventionele PV-panelen; of
  • de aanschaf en installatie van lichtgewicht PV-panelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van conventionele PV-panelen; of
  • de aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen op een dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking ten hoogste 12 maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden.


De subsidie bedraagt € 80 per kilowattpiek aan capaciteit van de te installeren PV-panelen, met een maximum van € 100.000 per project.

Aanvragen
Aanvragen voor beide onderdelen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Het beschikbare budget van € 4 miljoen wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

Terug naar overzicht