Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Regeling RAAK-publiek weer open voor het indienen van aanvragen

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de regeling RAAK-publiek, onderdeel van de Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK), geopend voor het indienen van aanvragen.

RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector en heeft als doel het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn. Binnen het project gaan de hogeschool of de hogescholen een samenwerkingsverband aan met minimaal twee publieke partijen, eventueel aangevuld met één of meerdere private partijen.

Per RAAK-publiek project kan maximaal € 300.000 subsidie worden aangevraagd. De deelnemers binnen het project moeten ook bijdragen aan het project. Deze cofinanciering dient ten minste 50% van de totale projectkosten te bedragen. Deze cofinanciering kan zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 4 november 2021 (14:00 uur). Het te verdelen budget bedraagt € 7,2 miljoen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27039.html en https://regieorgaan-sia.nl/financiering/raak-publiek/

Terug naar overzicht