Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Nieuwe regelingen Letterenfonds voor literaire sector in corona-crisis

Het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) heeft twee nieuwe regelingen gepubliceerd die de literaire sector moeten ondersteunen tijdens de corona-crisis.

Ontwikkelbeurzen
Het gaat allereerst om de Tijdelijke regeling Ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19 (OLMCOVID). Doel van deze regeling is om professionele schrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk in staat te stellen op een andere manier een brug te slaan naar hun potentiële lezers in binnen- of buitenland in tijden waarin de gebruikelijke wegen verminderd toegankelijk zijn als gevolg van de maatregelen in verband met de uitbraak van het virus SARS-CoV-2. Voor de looptijd van de regeling (tot en met 31 december 2020) is een budget van € 535.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend door natuurlijke personen die voldoen aan minimaal één van de volgende vereisten:

  • de aanvrager werd door het Letterenfonds in 2020 een projectsubsidie voor publicaties toegekend op grond van de Regeling projectsubsidies voor publicaties, én ontving niet eerder een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds op grond van de Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds;
  • de aanvrager werd door het Nederlands Letterenfonds in 2020 een projectsubsidie voor literaire vertalingen toegekend op grond van de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen;
  • van de aanvrager werd in 2020 door het Nederlands Letterenfonds een oorspronkelijk Nederlandstalige literaire uitgave, hoogwaardig prentenboek of Graphic Novel gesubsidieerd door middel van een Translation Grant of productiesubsidie aan een buitenlandse uitgever op grond van de Regeling Translation Grants for Foreign Publishers;
  • de aanvrager werd in 2020 een subsidie toegekend door het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds op grond van de Regeling werkbijdrage Theatertekst.


Er kan per maker maximaal één ontwikkelbeurs op grond van deze regeling worden aangevraagd en toegekend. De ontwikkelbeurs bedraagt € 2500.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Nederlands Letterenfonds. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Productiekostensubsidie
De tweede nieuwe regeling is de Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid-19 (PKLUCOVID). Doel van deze regeling is om uitgeverijen te stimuleren tot uitgave van literaire vertalingen (in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal) over te gaan ondanks de toegenomen risico's op een exploitatietekort die aan dergelijke uitgaven zijn verbonden vanwege de gevolgen van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2. Voor de looptijd van de regeling (tot en met 31 december 2020) is een budget van € 50.000 beschikbaar.

Alleen uitgeverijen komen in aanmerking.

Uitsluitend uitgaven waarvoor aan de vertaler(s) na 1 mei 2020 een projectsubsidie als bedoeld in de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen is toegekend komen voor een productiesubsidie in aanmerking. Per titel wordt maximaal één productiekostensubsidie toegekend.

De hoogte van de productiekostensubsidie wordt bepaald door de omvang van de brontekst en bedraagt € 0,02 per woord, met een minimum van € 750 en een maximum van € 1500 per titel. Voor poëziebundels geldt een bedrag van € 1000 per titel.

Aanvragen kunnen tot en met 15 december 2020 worden ingediend bij het Nederlands Letterenfonds. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Terug naar overzicht