Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Extra budget voor leefbaarheid Gronings aardbevingsgebied

De provincie Groningen heeft € 425.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de Subsidieregeling loket leefbaarheid provincie Groningen 2019 (LLGR).

Met behulp van het extra budget wordt het subsidieplafond voor de periode van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020 verhoogd van € 1.134.600 naar € 1.559.600. De verhoging is nodig omdat het eerder vastgestelde budget uitgeput dreigde te raken, aldus de provincie.

Over de regeling
Het doel van de regeling is inwoners in staat te stellen de leefbaarheid te vergroten in het Groningse aardbevingsgebied.

In aanmerking voor subsidie komen natuurlijke personen uit de provincie Groningen, rechtspersonen zonder commercieel oogmerk die haar zetel hebben in de provincie Groningen, dan wel samenwerkingsverbanden van maatschappelijke partners met een maatschappelijk doel.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op het verhogen van de leefbaarheid, evenementen dan wel professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht