Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Drenthe publiceert Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

De provincie Drenthe heeft de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 (DTZ2020) gepubliceerd.

Met behulp van deze vorige week al aangekondigde nieuwe regeling – die met ingang van 20 juli 2020 de Bedrijvenregeling Dutch TechZone (DTZ2018) opvolgt – stimuleert de provincie projecten van mkb'ers en grote ondernemingen in de Drentse gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Een deel van het gebied van deze drie gemeenten (het werkingsgebied) is aangewezen als steungebied, waarvoor in sommige gevallen bepaalde afwijkingen gelden.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Deelregeling Regionale Investeringssteun Drenthe (RID), hiervoor is € 4.968.505 beschikbaar, waarvan € 4.168.505 voor het mkb en € 800.000 voor grote ondernemingen;
 • Deelregeling MKB Arbeidsplaatsenregeling (APR), hiervoor is (in ieder geval op dit moment) € 0 beschikbaar.


Deelregeling Regionale Investeringssteun Drenthe
Deze deelregeling heeft tot doel regionale investeringssteun te verlenen aan ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied. In het steungebied komen projecten van ondernemingen, zowel midden- en kleinbedrijf (mkb) als grote ondernemingen, voor een subsidie in aanmerking. In het overige deel van het werkingsgebied komen alleen projecten van mkb-ondernemingen in aanmerking voor subsidie.

Voor het mkb komen de volgende projecten in aanmerking:

 • een vestigings-, fundamenteel wijzigings-, uitbreidings-, en diversificatieproject van een kleine onderneming waarvan de subsidiabele kosten € 350.000 of meer bedragen;
 • een vestigings-, fundamenteel wijzigings-, uitbreidings-, en diversificatieproject van een middelgrote onderneming waarvan de subsidiabele kosten € 500.000 of meer bedragen.


Voor grote ondernemingen komen de volgende projecten in aanmerking:

 • een vestigingsproject waarvan de subsidiabele kosten € 1.000.000 of meer bedragen;
 • een diversificatieproject waarvan de subsidiabele kosten € 1.000.000 of meer bedragen.


De subsidie voor mkb-ondernemingen varieert van 10% tot 30% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de aanvrager (gaat het om een kleine of middelgrote onderneming) en de vraag of het project betrekking heeft op het steungebied of het overige deel van het werkingsgebied. Het maximale subsidiebedrag is € 500.000.

De subsidie voor grote ondernemingen varieert van 2,5% tot 10% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de hoogte van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie bedraagt € 400.000.

Deelregeling MKB Arbeidsplaatsenregeling
Deze deelregeling heeft tot doel om steun te verlenen in de vorm van een subsidie voor nieuwe arbeidsplaatsen aan ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemingen, en wel voor nieuwe arbeidsplaatsen voor zover deze direct onderdeel of gevolg zijn van een investering in één van de volgende projecten:

 • een vestigingsproject;
 • een fundamenteel wijzigingsproject;
 • een uitbreidingsproject;
 • een diversificatieproject;
 • een innovatieproject.


De hoogte van de subsidie bedraagt € 5000 per nieuwe arbeidsplaats en maximaal € 100.000 per project waarmee de nieuwe arbeidsplaatsen verband houden.

Aanvragen
Aanvragen voor beide deelregelingen kunnen gedurende de looptijd van de regeling (20 juli tot en met 31 december 2020) doorlopend worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De beschikbare middelen worden verdeeld op basis van volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.

Terug naar overzicht