Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Subsidieregeling andere eindtoetsen Primair Onderwijs gewijzigd

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft een voorwaarde van de Subsidieregeling andere eindtoetsen Primair Onderwijs gewijzigd. Het gaat om het feitelijk afnemen van een eindtoets. Dit werd eerst gedaan door twee of meer scholen van ten minste twee bevoegde gezagsorganen. De voorwaarde wordt nu dat een eindtoets bij tenminste 1.000 leerlingen moet worden afgenomen. Dit is nodig om de betrouwbaarheid van een eindtoets waaronder de cesuren in de normering, goed te kunnen evalueren.

Met de wijziging wordt voorkomen dat de landelijke resultaten op een eindtoets vertekend worden door selectie-effecten die optreden doordat de eindtoets door een zeer kleine groep leerlingen wordt gemaakt. De wijziging treedt 1 januari 2018 in werking. De eerstvolgende deadline is 28 februari 2018.

 

Met de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO komen toetsaanbieders in aanmerking voor subsidie voor het aanbieden van een eindtoets voor rekenen en taal in het Primair Onderwijs en voor activiteiten die daarmee direct samenhangen.

Terug naar overzicht