Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Ondernemers halen bijna kwart meer voordeel uit innovatieregeling WBSO

Uit de jaarrapportage ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2016’ blijkt dat ondernemers vorig jaar € 1,2 miljard voordeel hebben gehaald uit de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Dit is een stijging van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2016 hebben 22.330 bedrijven en zelfstandige ondernemers een S&O-verklaring ontvangen. Het MKB vormt met 97% de grootste groep.

Het aantal bedrijven en zelfstandige ondernemers daalde met 2,8% ten opzichte van 2015. Deze daling laat zich deels verklaren doordat de definitie van S&O in de WBSO per 2016 is ingeperkt. De WBSO is sindsdien sterker gericht op activiteiten die de kern van S&O vormen: technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen en programmatuur. Het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid voor het zelf verrichten van S&O en het uitvoeren van procesgericht technisch onderzoek komen niet meer in aanmerking. 

 

Meer informatie vindt u in Focus op speur- en ontwikkelingswerk: de WBSO in 2016

 

De Regeling S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. Er zijn twee soorten projecten waarvoor u een aanvraag kunt indienen: de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur, en technisch-wetenschappelijk onderzoek. De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeksprojecten uitvoeren. WBSO kan worden aangevraagd door ondernemers die werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren (in de WBSO-regeling aangeduid als ‘bedrijven’ of ‘S&O-inhoudingsplichtigen’) en die geen publieke kennisinstelling zijn. En door zelfstandigen die inkomstenbelasting betalen en jaarlijks 500 uur of meer aan speur- en ontwikkelingswerk verrichten.

Terug naar overzicht