Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Nieuwe ronde Subsidieregeling Praktijkleren van start

Vanaf 2 juni 2017 tot en met 15 september 2017 kunnen bij RVO weer aanvragen worden ingediend voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Met de regeling stimuleert het ministerie van OCW werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In deze ronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het studiejaar 2016-2017. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is maximaal € 2.700 beschikbaar.

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie, wanneer u een leerplaats aanbiedt in één van de onderstaande categorieën:

  • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg;
  • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg;
  • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt;
  • Promovendi: een promotie-onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO;
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit.

Ook dit jaar is weer een subsidiebudget van € 205 miljoen beschikbaar. Het grootste deel hiervan is bestemd voor het mbo (€ 188,9 miljoen). Voor het hbo is er € 8 miljoen beschikbaar, voor promovendi/toio's is het budget € 6,7 miljoen en voor het vmbo tenslotte is er € 1,4 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht