Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Nieuwe oproep UWV Onderzoekssubsidies - Technologie en inclusiviteit

UWV heeft een nieuwe oproep voor onderzoekssubsidie geopend voor 2016. Tot en met 21 juni 2016 kunnen beknopte aanvragen worden ingediend voor het thema Technologie en inclusiviteit. De oproep richt zich op de gevolgen van technologie en robotisering voor de arbeidsmarkt, en dan met name op de kansen voor de arbeidsparticipatie voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. Er is € 150.000 beschikbaar, waarmee maximaal drie aanvragen gehonoreerd kunnen worden.Via deze oproep stelt UWV onderzoekssubsidie beschikbaar om zicht te krijgen in hoe technologie de inclusiviteit bevordert of kan bevorderen. Wat wordt er nu ingezet aan (technische) voorzieningen voor mensen met een beperking, en welke bijdrage kunnen technologische ontwikkelingen hebben voor de arbeidsparticipatie en de verhouding kosten en baten van de voorzieningen. Verder wil UWV met de onderzoekssubsidie bijdragen aan inzicht, in welke stappen gezet kunnen worden als het gaat om het stimuleren en toepassen van technologische ontwikkelingen op het vlak van werk en inkomen, en ook welke partijen hierin stappen kunnen en willen zetten.
 
Onderzoeksinstellingen en -organisaties kunnen aanvragen indienen. Met de Onderzoekssubsidies verstrekt het UWV subsidie voor het verrichten van onderzoek in het belang van arbeidsintegratie van personen met een structurele functionele beperking. Aanvragen moeten voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de 'Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013' en de startnotitie, te vinden op UWV Marktplaats.

Terug naar overzicht