Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Rapportage Europees INTERREG IVC-programma beschikbaar via website

In totaal hebben 83 Nederlandse projectpartners in 64 projecten bijgedragen aan het succes van het INTERREG IVC-programma. Dit programma maakte onderdeel uit van INTERREG IV, een subsidieprogramma van het Europees fonds voor de regionale ontwikkeling (EFRO) dat een looptijd had van 2007 tot en met 2013. In INTERREG IVC zijn 204 projecten met goed gevolg afgerond en hebben 2,295 regionale partijen samengewerkt. De resultaten van het programma zijn vastgelegd in een rapportage. Via de website report.interreg4c.eu  is het rapport in te zien. Naast projectvoorbeelden vindt u hier cijfers over de opbrengsten en specifieke informatie per land.

Met deze projecten is een solide basis gelegd voor een nieuw samenwerkingsprogramma voor regionale beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling: INTERREG-Europe. Dit programma ondersteunt kennisopbouw en kennisuitwisseling tussen regionale overheden en andere (regionale) spelers, om zo het beleid, beleidsinstrumenten en programma's voor regionale ontwikkeling (met name het structuurfondsprogramma) te verbeteren.
INTERREG-Europe financiert twee soorten acties:

• Samenwerkingsprojecten: Een partnerschap van publieke overheden uit verschillende EU landen die 3 tot 5 jaar samenwerken en uitwisselen rond een specifiek beleidsthema;

• Kennisplatforms per thema. Het internationale secretariaat werkt hierin samen met één expertteam per thema. Deze expertteams worden via een aanbesteding geworven. Kennisplatforms gaan diensten en producten voor de regio's aanbieden.

Terug naar overzicht