Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 geactualiseerd

Zeeland heeft een ontwerp planwijziging voor het Natuurbeheerplan 2016 bekendgemaakt. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd, op grond van nieuwe informatie over de begrenzing van de natuurgebieden en de ligging van de beheertypen. Hierbij is gebruik gemaakt van rapportages en van adviezen en verzoeken van beheerders. De wijzigingen zijn van toepassing op de subsidie natuurbeheer voor het komende jaar.

In het Zeeuwse Natuurbeheerplan zijn onder meer de binnendijken gedetailleerd opgenomen, is het gebiedsgerichte project Waterdunen vermeld en is ook de weidevogeldoelstelling voor bepaalde gebieden, waaronder de Sint Laurense Weihoek, aangescherpt.

Terug naar overzicht