Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Mediafonds: uitgeput budget Jeugd, Drama en LEF

Het Mediafonds meldt dat het budget dat zij voor 2015 ter beschikking heeft voor de productie van jeugdprogramma's per 1 juni volledig besteed is. Daarnaast is het budget voor de productie van algemeen drama nagenoeg uitgeput. Het is mogelijk dat in de vergadering van 14 december 2015 n of meer projecten alsnog kunnen worden gesubsidieerd door vrijval van budget, bijvoorbeeld omdat andere projecten geen doorgang vonden.

Ook het budget voor aanvragen in het kader van de LEF-regeling voor experiment en vernieuwing is uitgeput, nadat het eerder dit jaar was opgehoogd tot € 150.000. Na een evaluatie in september zal het bestuur van het Mediafonds besluiten of de regeling in 2016 wordt voortgezet en welk bedrag daarvoor in dat geval beschikbaar wordt gesteld.

In het volgende overzicht is per categorie het begrote budget voor 2015 weergegeven, met het percentage dat daarvan inmiddels besteed is (stand van zaken 2 juni 2015):
TV-productie:

Podiumkunsten: € 400.000 / 45%;
Televisiedrama/film: € 2.800.000 / 94%;
Doc.algem.onderwerpen: € 3.000.000 / 55%;
Doc.over kunst: € 1.750.000 / 67%;
Jeugdprogramma's: € 2.500.000 / volledig besteed;

TV-ontwikkeling:

Ontw.algemeen: € 900.000 / 63%;
LEF: € 100.000 / volledig besteed;
Start: € 90.000 / 59%;

Radio:

Radio: € 900.000 / 6%;

Overige:

eCultuur: € 820.000 / 40%;

Regio:

Radio en TV: € 1.970.000 / 43%.

Terug naar overzicht