Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

BOM geeft positieve impuls aan Brabantse economie

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM Holding B.V.) heeft in 2014 een positieve impuls aan de Brabantse economie gegeven. De investeringen in bedrijven en projecten, het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen, de herstructureringen van bestaande bedrijventerreinen en de innovatieve ontwikkelingen in de topsectoren hebben gezorgd voor een economische groei. Financieel gezien is er vorig jaar een positief resultaat gerealiseerd van 3,7 miljoen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014.

De bestuurders Jan Pelle en Mike van Meurs zeggen in het voorwoord van het jaarverslag zich te richten op lange termijn groei van de bedrijven en projecten waarin geïnvesteerd wordt en het stimuleren van economische ontwikkelingen die een waardevolle bijdrage kunnen gaan leveren aan de economie in Noord-Brabant.

Om dit op een duurzame wijze mogelijk te maken, zijn er in 2014 belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de BOM. Veel aandacht is besteed aan de verbetering van systemen en processen die medewerkers moeten ondersteunen in het zo goed mogelijk uitvoeren van hun taak. Het aantal medewerkers is gegroeid en er heeft een verdere professionalisering van de organisatie plaatsgevonden.


Zo heeft BOM Capital heeft belangrijke stappen gezet in het realiseren van haar taakopdracht. Naast het risicodragend investeren in bedrijven en het managen van de deelnemingen in de bestaande fondsen, zijn het Cleantechfonds en het Innovatiefonds Brabant begonnen met een startkapitaal van respectievelijk € 12 miljoen en € 125 miljoen. Verder zijn ook in 2014 het Energiefonds en het Breedbandfonds (in pilotvorm) gestart. Het Energiefonds heeft een startkapitaal van € 60 miljoen en richt zich op duurzame energieprojecten. Eind vorig jaar zijn er 4 aanvragen goedgekeurd en is er sprake van een gezonde portefeuille met aanvragen. Het Breedbandfonds is vooral gericht op de financiering van projecten voor hoogwaardige breedbandverbindingen in buitengebieden en op bedrijventerreinen. In de pilotfase is de markt binnen de provincie in beweging gebracht en lijkt het fonds te kunnen voorzien in een behoefte. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 12 aanvragen waarvan over 7 dit voorjaar een besluit volgt.
Pivot Park is als startende life sciences campus in Oss een 100% deelneming van de BOM. Het Park groeide conform verwachting tot 34 bedrijven.

Klik hier voor inzage in het jaarverslag over 2014.

Terug naar overzicht