Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Zeeland biedt ontwerp natuurbeheerplan 2015 ter inzage aan

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de Ontwerp Planwijziging Natuurbeheerplan Zeeland 2014 vastgesteld voor inspraak en advies. Hiermee geeft de provincie de begrenzing van de agrarische beheergebieden en natuurgebieden aan, als voorbereiding op de subsidieverlening in 2015. Zienswijzen hierop kunnen tot en met 13 juli 2014 worden ingediend.

De planwijziging bevat tevens voorstellen voor de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer in 2016. Deze plannen zullen de komende maanden samen met de agrarische natuurverenigingen verder worden uitgewerkt.

De planwijziging ligt gedurende zes weken ter inzage op de gemeentehuizen en in het Provinciehuis in Middelburg. Het is ook digitaal te bekijken en te downloaden. Kaarten kunnen in detail worden bekeken via het Geoloket. De zienswijzen kunnen, voorzien van een motivering en adresgegevens, bij de provincie worden ingediend.

Terug naar overzicht