Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Sectorplan auto- en rijwielbranche goedgekeurd: co-financiering ruim € 20 miljoen

Minister Asscher stelt € 10,2 miljoen beschikbaar voor het sectorplan in de auto-en rijwielbranche. Voor het plan wordt in totaal € 20,4 miljoen uitgetrokken: werkgevers en vakbonden in de bedrijfstak dragen de andere helft bij. Het geld gaat onder meer naar extra leerwerkplekken voor jongeren en de begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk. In de sector werken ruim 77.000 werknemers, die zich bezighouden met de verkoop en onderhoud van auto’s en motors, scooters en (brom)fietsen.  
De door de crisis zwaar getroffen branche probeert mee te gaan in de snelle technologische ontwikkelingen (ICT, elektrische motoren) en de veranderende wensen van klanten, die meer service en klantgerichtheid vereisen. Dit vraagt om andere vaardigheden van de werknemers.

De belangrijkste maatregelen uit dit sectorplan zijn:
• 1.450 extra leerwerkplekken;
• 900 werknemers worden naar ander werk begeleid, zowel binnen als buiten de sector;
• 6.250 BBL-leerlingen krijgen extra scholing;
• 1.000 nieuwe leermeesters en 375 leermeesters krijgen extra scholing;
• 6.400 werknemers krijgen scholing.
In totaal heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor sectorplannen. De eerste aanvraagperiode liep van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013. Asscher meldde 30 mei jl. in een Kamerbrief dat in de eerste aanvraagperiode 185.000 mensen worden geholpen door de sectorplannen voor een bedrag van ruim € 230 miljoen. Er waren 37 plannen ingediend, waarvan er 24 zijn goedgekeurd. Het tweede tijdvak, waarvoor het subsidieplafond € 200 miljoen bedroeg, was geopend van 1 april 2014 tot en met 31 mei 2014.

Terug naar overzicht