Nieuws

jun
2

Hersenstichting Nederland - fellowships 2014/2015 ( 150.000)

Bij de Hersenstichting Nederland kunnen tot en met 9 september 2014 aanvragen worden ingediend voor fellowships. Het doel van de fellowships is vernieuwend onderzoek te stimuleren op specifieke onderzoeksgebieden. Voor de subsidieronde van 2014-2015 is het onderzoekspeerpunt voor de fellowships 'Bewegingsstoornissen'. Voor de ronde van 2014-2015 zullen twee stipendia worden toegekend. Een stipendium bestaat uit maximaal 150.000.

Onderzoekers moeten maximaal acht jaar geleden zijn gepromoveerd en zijn verbonden aan een onderzoeksinstelling. Zie hier voor een afbakening van het Onderzoeksprogramma Bewegingsstoornissen.

Terug naar overzicht