Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Subsidie voor samenwerking aan landbouwinnovaties

De regeling richt zich op het (door)ontwikkelen, praktijkrijp maken en communiceren voor grootschalige toepassing van innovaties in de praktijk ten behoeve van een toekomstbestendige landbouw die bijdraagt aan natuur-, klimaat- en waterdoelen. Met de regeling wordt de ontwikkeling van provinciegrens-overstijgende en/of naar andere provincies en regio’s opschaalbare vernieuwingen in de landbouw gestimuleerd, zodat de subsidie een uitstralingseffect heeft.

Subsidie kan worden aangevraagd door operationele groepen. Een operationele groep betreft een samenwerkingsverband dat deel uitmaakt van een Europees Innovatiepartnerschap voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP) en bestaat uit minimaal twee actoren, waarvan minimaal één landbouwer, en dat is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die bestaan uit het ontwikkelen van innovatieve initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw en de uitwisseling van kennis hierover. Te ondersteunen projecten moeten zijn gericht op één van de volgende categorieën van activiteiten:

  • a. het behouden van jonge landbouwers en het aantrekken van potentiële jonge landbouwers om te kiezen voor het agrarisch ondernemerschap;
  • b. het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij, en naar aanleiding hiervan het opdoen van ervaring voor het opstellen van een nieuwe ecoregeling;
  • c. het uitwerken van een ontwerp voor het opzetten van een gebiedsgerichte fieldlab; of
  • d. het ontwikkelen van andere innovaties die bijdragen aan de NSP-doelstellingen. Het NSP betreft het Nationaal Strategisch Plan waarmee Nederland invulling geeft aan het GLB.


De hoogte van de subsidie varieert per kostensoort en bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 500.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eerste aanvraagperiode loopt van 1 juni 2023 tot en met 13 juli 2023 en heeft betrekking op de onderdelen c (gebiedsgerichte fieldlabs) en d (andere innovaties). In totaal is een budget van € 8.075.000 te verdelen, waarvan € 4.000.000 voor onderdeel c en € 4.075.000 voor onderdeel d. Deze bedragen worden verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen aan de hand van diverse criteria.

Terug naar overzicht