Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Steun voor deelname scholen aan 'Ontwikkelkracht'

De regeling is onderdeel van het programma Ontwikkelkracht dat gefinancierd wordt door het Nationaal Groeifonds (NGF). Dit programma richt zich op het versterken van de kennisinfrastructuur in het funderend onderwijs. Op basis van de regeling worden scholen gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten die worden ontwikkeld in het kader van het programma Ontwikkelkracht.

Subsidie kan worden aangevraagd door scholen voor primair onderwijs (PO) en scholen voor voortgezet onderwijs (VO), voor één of meer van de volgende activiteiten:

  • a. activiteiten in het kader van ‘leren en ontwikkelen’, waaronder wordt verstaan:
    • 1°. het deelnemen aan een train-de-trainer-traject, begeleid door het programmabureau om expertleraar of expertschoolleider te worden;
    • 2°. het deelnemen aan een onderzoeks- en verbetercultuurtraject.
  • b. activiteiten in het kader van ‘creëren’, waaronder wordt verstaan:
    • 1°. het deelnemen als een co-creërende vestiging in een co-creatielab; of
    • 2°. het deelnemen als een deelnemende vestiging in een co-creatielab.


Het subsidiebedrag per PO-vestiging voor het schooljaar 2023/2024 is € 19.716 voor de activiteiten bedoeld onder a onder 1°, € 34.980 voor de activiteiten bedoeld onder a onder 2°, € 83.329 voor de activiteiten bedoeld onder b onder 1°, en € 4166 voor de activiteiten bedoeld onder b onder 2°.

Het subsidiebedrag per VO-vestiging voor het schooljaar 2023/2024 is € 26.076 voor de activiteiten bedoeld onder a onder 1°, € 93.280 voor de activiteiten bedoeld onder a onder 2°, € 83.329 voor de activiteiten bedoeld onder b onder 1°, en € 4166 voor de activiteiten bedoeld onder b onder 2°.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De aanvraagperiode voor het schooljaar 2023/2024 loopt van 1 juni 2023 tot en met 31 augustus 2023. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag moet overigens wel eerst een verkenningsgesprek worden gevoerd met het programmabureau van het programma Ontwikkelkracht.

Voor het schooljaar 2023/2024 is in totaal € 1.969.856 te verdelen. De per activiteit beschikbare subsidieplafonds worden verdeeld in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht