Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Twee ZonMw-oproepen voor COVID-19 Programma

Projectideeën: Preklinische technologie voor ontwikkeling COVID-19 therapie
Doel van deze oproep is de financiering van de (door)ontwikkeling van innovatieve technologieën ter ondersteuning van therapieontwikkeling voor COVID-19. Deze (door)ontwikkeling van technologieën is nodig om snel te kunnen anticiperen op mogelijke nieuwe varianten van het coronavirus, een verandering in de ernst van het ziektebeeld COVID-19 en nieuwe inzichten in het COVID-19 ziekteproces. Daarnaast dragen deze technologieën bij aan het voorbereid zijn op nieuwe infectieziekten, door snel passende ontwikkelingen te kunnen aanjagen en vervolgens op te schalen.

De oproep richt zich op de eerste fases van de innovatieketen en biedt ruimte voor nieuwe ideeën voor technologische oplossingen. De (door) te ontwikkelen technologie bevindt zich in de lagere technology readiness levels (TRL1, TRL2). In projecten die in aanmerking komen voor subsidie wordt een proof-of-concept ontwikkeld voor deze technologie (TRL3).

Alleen in aanmerking komen aanvragen die zich richten op:

  • de ontwikkeling van innovatieve platforms, op basis van sleuteltechnologieën, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van breed spectrum en specifieke therapeutica en profylactica;
  • de ontwikkeling van experimentele (biochemische en cellulaire) assay’s en in vitro modellen voor validatie en verdere ontwikkeling van nieuwe therapieën.


Niet in aanmerking komt de ontwikkeling van innovatieve platforms die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van vaccins.

De volgende organisaties kunnen aanspraak maken op subsidie:

  • Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht;
  • Nederlandse zorginstellingen.


Ondernemingen kunnen geen aanspraak maken op (een deel van) de subsidie, maar kunnen voor eigen rekening en risico deelnemen.

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt maximaal € 1 miljoen. Het budget dient realistisch en goed onderbouwd te zijn. De maximale looptijd bedraagt 24 maanden. 
Aanvragen kunnen tot en met 14 juni 2022 worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie:
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-preklinische-technologie-voor-ontwikkeling-covid-19-therapie/

Projectideeën: Sleuteltechnologieën voor COVID-19 behandeling - PPS projecten
Deze oproep is gericht op het financieren van publiek-private samenwerkingen voor het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek naar sleuteltechnologieën (TRL3 t/m TRL6) die bijdragen aan therapieontwikkeling voor de behandeling van COVID-19 en mogelijke nieuwe infectieziekten. De oproep heeft de volgende doelstellingen:

  • de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën gericht op de behandeling en ziekteremming van COVID-19 en mogelijke nieuwe infectieziekten;
  • het opbouwen en versterken van intensieve en duurzame publiek-private samenwerkingen tussen onderzoeksorganisaties, zorginstellingen en bedrijven om een sterke positie van het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren op het gebied van pandemische paraatheid.


De oproep richt zich specifiek op life science sleuteltechnologieën voor therapieontwikkeling en/of de behandeling van COVID-19. Tevens richt de oproep zich nadrukkelijk op publiek-private samenwerkingen.

Bij de subsidieaanvraag dient minimaal een proof of concept van de technologie beschikbaar te zijn, wat wil zeggen dat de toepasbaarheid van het concept op experimentele basis reeds aangetoond is (TRL3). Subsidie kan worden aangevraagd voor de doorontwikkeling van de technologie tot minimaal TRL5 en bij voorkeur TRL6.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia waar actief samengewerkt wordt tussen publieke en private partijen. De hoofdaanvrager voor de subsidie moet verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht. Publiek private samenwerkingen bestaan minimaal uit twee verschillende organisaties, waarbij minimaal één onderzoekorganisatie samenwerkt met minimaal één onderneming met winstoogmerk.

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 5 miljoen. Per project kan maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 36 maanden. 
Aanvragen kunnen tot en met 14 juni 2022 worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie:
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-preklinische-technologie-voor-ontwikkeling-covid-19-therapie/

Terug naar overzicht