Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

SIA opent nieuwe ronde van de regeling KIEM GoCI

Het doel van de regeling KIEM GoCI is het versterken van de kennisbasis van de creatieve industrie door samen te werken met hogescholen en andere kennisinstellingen. Vanuit de regeling worden daarom projecten gefinancierd die aantoonbaar relevant zijn voor creatieve bedrijven. Door praktijkgerichte inzichten op te doen, over bijvoorbeeld de validatie van oplossingen, of door nieuwe methodologieën te onderzoeken, bijvoorbeeld over gedrag of participatie. Deze kennis is van belang voor de creatieve industrie, om op hedendaagse en toekomstige uitdagingen in te kunnen blijven spelen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door hogescholen, universiteiten en overige kennisinstellingen. 
Om te passen binnen de regeling voldoen de projecten minimaal aan de volgende voorwaarden:

  • projecten binnen GoCI richten zich aantoonbaar op de doorwerking van de bovengenoemde projectresultaten in de professionele praktijk van de betrokken (creatieve) partij(en);
  • de projecten spelen zich bovendien af binnen de context van de maatschappelijke uitdagingen uit het missiegedreven innovatiebeleid;
  • de projecten kennen een ontwerpende onderzoeksaanpak.


Mogelijke uitkomsten van projecten zijn haalbaarheidsstudies, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten. 
De subsidie bedraagt maximaal € 40.000 per project. Projecten hebben een looptijd van maximaal 12 maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 17 januari 2023 worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. Binnen de regeling wordt gewerkt met zogenaamde 'ophaaldata', waarop de tot dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. De ophaalmomenten zijn 21 juni 2022 en 4 oktober 2022.

Zie voor meer informatie: 
https://www.nwo.nl/calls/kiem-goci-2022-2023

Terug naar overzicht