Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Flink aantal wijzigingen in subsidieregelingen Overijssel

De nu gepubliceerde wijziging betreft onder meer de toevoeging van twee nieuwe regelingen, grote en kleine aanpassingen in een aantal bestaande regelingen, plus de intrekking van een flink aantal regelingen.

De nieuwe regelingen zijn de vorige week al aangekondigde Subsidieregeling leefbaar platteland 3.0 (USOVLP) en de Subsidieregeling productieregeling cultuur Overijssel (USOVPROD). Ook zijn de Subsidieregeling leren, ontmoeten en netwerken (USOVLON), de Subsidieregeling sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023 (USOVRB) en de Subsidieregeling tegemoetkoming culturele instellingen en cultuurevenementen Overijssel (USOVTCO) volledig herschreven.

Nieuw: Subsidieregeling leefbaar platteland 3.0
Met deze regeling wil Overijssel bijdragen aan een toekomstbestendig platteland. Dit door het uitwerken of uitvoeren van toekomstplannen te stimuleren, zodat dorpen en gemeenschappen weten hoe ze er nu voorstaan en wat nodig is om ook in de toekomst leefbaar te blijven.

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven, Overijsselse gemeenten en/of waterschappen. Aanvragers moeten een maatschappelijk belang hebben, oftewel een aantoonbare relatie of belang bij de leefomgeving van het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Subsidie kan worden aangevraagd voor één van de drie volgende activiteiten:

 • het uitvoeren van onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal idee of initiatief dat onderdeel is of wordt van een toekomstplan;
 • procesondersteuning bij het opstellen van een toekomstplan;
 • het uitvoeren van fysieke maatregelen die in het toekomstplan opgenomen zijn.


De subsidie voor het uitvoeren van een onderzoek of het opstellen van een toekomstplan is maximaal 90% van de subsidiabele kosten en maximaal € 15.000 per aanvraag. De subsidie voor het uitvoeren van fysieke maatregelen is maximaal 90% van de subsidiabele kosten en maximaal € 100.000 per aanvraag. Aanvragen kunnen vanaf 16 mei 2022 worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 650.000 dit toelaat.

Nieuw: Subsidieregeling productieregeling cultuur Overijssel
Met deze regeling wil Overijssel bijdragen aan het vernieuwen en ontwikkelen van cultureel aanbod. In dit geval door de ontwikkeling en vernieuwing van culturele producties in verschillende kunstdisciplines aan te moedigen.

Subsidie kan worden aangevraagd door een professionele maker of een professionele, producerende culturele instelling. De aanvrager kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een organisatie of een onderneming. Subsidie kan worden aangevraagd voor een productieprogramma dat bestaat uit de ontwikkeling van minimaal twee professionele culturele producties en het uitvoeren daarvan.

De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten, of maximaal 50% als minimaal 10% van de dekking bestaat uit een geldbijdrage van een gemeente in Overijssel. De subsidie is maximaal € 50.000 per aanvraag. Aanvragen kunnen van 2 mei 2022 tot en met 15 augustus 2022 worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse kwaliteitsvoorwaarden, waarna het subsidieplafond van € 400.000 wordt verdeeld in volgorde van rangschikking.

Gewijzigd: Subsidieregeling leren, ontmoeten en netwerken
Met deze regeling wil Overijssel bijdragen aan het versterken van de culturele sector in Overijssel. Dit door het delen van kennis en bevordering van deskundigheid aan te moedigen.

Subsidie kan worden aangevraagd door een culturele organisatie (een stichting, een vereniging, een BV of een NV). Subsidie kan worden aangevraagd voor het delen van kennis. Te ondersteunen activiteiten moeten bestaan uit de volgende twee onderdelen:

 • netwerken en ontmoeten. Hierbij gaat het om het leggen en onderhouden van contacten en het uitwisselen van kennis met andere personen of organisaties door het organiseren van excursies en werkbezoeken; en
 • deskundigheidsbevordering. Hierbij gaat het om deelname van minimaal drie personen van de culturele organisatie aan een workshop, vakinhoudelijk congres, vakinhoudelijke masterclass, cursus of opleiding.


De subsidie is maximaal 85% van de subsidiabele kosten en maximaal € 5000 per aanvraag. Aanvragen kunnen van 2 mei 2022 tot en met 1 juli 2022 en van 1 september 2022 tot en met 4 november 2022 worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Het plafond voor de eerste aanvraagperiode is € 40.000, het plafond voor de tweede aanvraagperiode is € 20.000.

Gewijzigd: Subsidieregeling sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023
Met deze regeling wil Overijssel bijdragen aan de acceptatie en veiligheid van LHBTI+-ers. LHBTI+-ers zijn lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten.

Subsidie kan worden aangevraagd door een gemeente, een stichting, een vereniging, een BV, een NV of een maatschap. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI+-ers.

De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 10.000 per aanvraag. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 50.000 dit toelaat.

Gewijzigd: Subsidieregeling tegemoetkoming culturele instellingen en cultuurevenementen Overijssel
Met deze regeling wil Overijssel bijdragen aan een basis voor cultureel aanbod en het ondersteunen van beeldbepalende cultuurevenementen in Overijssel. Dit door culturele instellingen en evenementen tegemoet te komen in de tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 geleden schade door de coronamaatregelen.

Subsidie kan worden aangevraagd door de volgende culturele instellingen of evenementenorganisaties in Overijssel: Stichting IJsselbiënnale, Ribs & Blues, Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel, Stichting Deventer Boekenmarkt, Dickens Festijn, Stichting Monumentenwacht, Natura Docet Wonderryck Twente, RIBO, Rijnbrink Bibliotheken en cultuureducatie, Museum De Fundatie, Memory Museum Nijverdal, Bloemencorso Sint Jansklooster, Art Brut Biënnale of OKTO. Subsidie kan worden aangevraagd als tegemoetkoming in de geleden financiële schade omdat activiteiten niet, niet helemaal of anders hebben plaatsgevonden door de coronamaatregelen.

De subsidie is maximaal 100% van de berekende financiële schade over de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Aanvragen kunnen van 2 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 worden ingediend bij de provincie Overijssel. Als de totaal gevraagde subsidie meer is dan het beschikbare subsidieplafond van € 768.351, wordt het beschikbare subsidieplafond evenredig verdeeld over de ingediende volledige aanvragen.

Twaalf regelingen ingetrokken
De volgende twaalf regelingen zijn ten slotte ingetrokken:

 • Subsidieregeling arbeidsmarkt Overijssel 2021 (USOVAM21);
 • Subsidieregeling beeldbepalende evenementen 2020 t/m 2023 (USOVEV);
 • Subsidieregeling buiten bewegen (USOVBOR);
 • Subsidieregeling cultuureducatie ‘Cultuur aan de basis’ 2.0 (USOVCULTED2);
 • Subsidieregeling effectuering ruimtelijk beleid (USOVERB);
 • Subsidieregeling energielening Overijssel (USOVENOND);
 • Subsidieregeling instandhouding gescheperde schaapskuddes Overijssel (USOVSCHAAP);
 • Subsidieregeling leefbaar platteland 2.0 (USOVLP);
 • Subsidieregeling versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel (USOVMKC);
 • Subsidieregeling vitale en gezonde samenleving 2.0 (USOVVIT);
 • Subsidieregeling wijkuitvoeringsplannen energietransitie gebouwde omgeving Overijssel (USOVGAE);
 • Subsidieregeling zelfstandig leven en gezond bewegen 2021 (USOVZG).

Terug naar overzicht