Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

ZonMw publiceert oproep Verpleging & verzorging - leren en verbeteren

ZonMw heeft de subsidieoproep Verpleging & verzorging - leren en verbeteren gepubliceerd. Aanvragen kunnen tot en met 26 juni worden ingediend. De zorgvragen en de gezondheidszorg veranderen en dat heeft gevolgen voor het dagelijks handelen van verpleegkundigen en verzorgenden (v&v). De oproep heeft tot doel kennis, inzichten en methodieken te genereren over en voor het duurzaam en systematisch leren en verbeteren in de verpleging en verzorging.

Er is een budget beschikbaar van € 2 miljoen. De maximale bijdrage is € 400.000 per subsidieaanvraag voor een periode van ten hoogste vier jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend door universiteiten, hogescholen of mbo-opleidingen namens een netwerk van relevante leerstoelen, lectoraten en/of practoraten. Onder relevant wordt hier verstaan de disciplines verpleeg- en verzorgingskunde, onderwijskunde, organisatiekunde en veranderkunde.

 

Aansluitend bij de oproep in het V&V-Manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst (januari 2018) moeten de projecten ook bijdragen aan het versterken van de kennisinfrastructuur V&V. Gestreefd wordt naar projecten in diverse sectoren van de zorg, waarbij samengewerkt wordt tussen academische leerstoelen, lectoraten en/of practoraten en met meerdere zorgorganisaties.

 

De oproep valt onder het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg, subprogramma Ondersteuning Zorginstituut. Doel van dit subprogramma is het Zorginstituut Nederland via onderzoek te ondersteunen met bruikbare kennis en instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hiermee sluit de oproep aan bij de ambities van het Zorginstituut om burgers beter te informeren, zorg voortdurend te verbeteren en zorgpremies beter te besteden.

Terug naar overzicht