Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Uitvoering van Beleid kondigt nieuwe aanvraagtijdvakken aan voor ESF subsidie

In de Staatscourant wordt binnenkort een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd. Voor het onderdeel Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld. Per tijdvak is er € 15 miljoen beschikbaar. Het eerste tijdvak loopt van 25 juni 2018 tot en met 29 juni 2018. Voor het onderdeel Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren wordt de regeling van 1 oktober tot en met 26 oktober opengesteld. Hiervoor is € 25 miljoen beschikbaar.

De subsidie voor Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. Op 13 en 15 juni a.s. wordt er voor (potentiële) aanvragers een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich met maximaal 2 personen per organisatie aanmelden

 

In de programma-periode van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020) ondersteunt Nederland projecten rondom twee thema’s: re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Nederland wil de arbeidsparticipatie verhogen van 72% van 80% in 2020 en streeft naar een afname van 100.000 personen in huishoudens zonder betaald werk. Het ESF kent vier thematische doelstellingen. Per doelstelling is er vervolgens een aantal zogeheten investeringsprioriteiten opgesteld. De lidstaat moet hieruit een keuze maken. Nederland heeft hierbinnen gekozen voor Actieve inclusie (re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en Actief en gezond ouder worden (het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden).

 

Het ESF programma bestaat uit o.a. de volgende deelprogramma's:

  • Duurzame inzetbaarheid: bedoeld om werknemers nu en in de toekomst gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden;
  • Duurzame inzetbaarheid sectoren en regio's: om werknemers nu en in de toekomst gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden, aan te vragen door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen of samenwerkingsverbanden van sociale partners. 

Terug naar overzicht