Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Dinalog opent 1e TKI Toeslag call 2018

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog) heeft de eerste TKI Toeslag call voor 2018 gepubliceerd. Aanvragen kunnen tot en met 16 juli 2018 worden ingediend. Voor deze call is € 1 miljoen beschikbaar. Er kan subsidie worden aangevraagd voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020.

Naast samenwerkingsprojecten gericht op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling is het ook mogelijk om met TKI toeslag netwerkactiviteiten te financieren. Hiervoor gelden enigszins afwijkende voorwaarden. Indien uw projectidee zich beter leent voor een
netwerkactiviteit dan een samenwerkingsproject, wordt u verzocht contact op te nemen met TKI Dinalog. In het call document vindt u hierover meer informatie. Ook is hier de inhoudelijke beschrijving van de gevraagde onderwerpen voor deze call opgenomen.

 

Een samenwerkingsproject kan worden ingediend door een consortium dat uit minimaal twee bedrijven en één kennisinstelling bestaat. Het verdient aanbeveling om in projecten MKB-bedrijven een prominente rol te geven. De subsidie per project bedraagt voor:

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000 (maximale projectomvang € 600.000, voor maximaal 2 jaar);
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 (maximale projectomvang € 800.000 voor maximaal 2 jaar).

Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als TKI een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de topsector Logistiek aan te jagen. TKI Dinalog wil op structurele wijze de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de topsector logistiek bewerkstelligen. Dit betreft zowel innovatie door middel van fundamenteel als toegepast onderzoek, maar ook valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten.

Terug naar overzicht