Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Budget samenwerking voor innovaties in het kader van plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant ruim overvraagd

Van 6 maart tot en met 13 april 2017 konden bij Stimulus Programmamanagement aanvragen worden ingediend voor de maatregel Samenwerking voor innovaties in het kader van EIP, het Europees Partnerschap voor Innovatie. Hiervoor was € 4,3 miljoen beschikbaar. De regeling blijkt ruim overvraagd: er werden 27 aanvragen ingediend voor een budget van in totaal € 10,8 miljoen.

Alle aanvragen worden momenteel beoordeeld op volledigheid en ontvankelijkheid. Daarna volgt een inhoudelijke selectie. Op basis van een aantal vastgestelde criteria vindt een rangschikking plaats. Het beschikbare budget zal op basis van deze rangschikking worden toegekend.  

 

Samenwerking in het kader van EIP is één van de maatregelen uit POP3 Noord-Brabant, de provinciale uitwerking van de Subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.

 

Terug naar overzicht