Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Zuid-Holland verhoogt subsidieplafonds natuurbeheer voor 2013

In november 2012 heeft de provincie Zuid-Holland de subsidieplafonds, aanvraagperiodes en / of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 vastgesteld voor de subsidieregelingen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, waaronder de Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Voor deze regelingen zijn een aantal nieuwe subsidieplafonds gepubliceerd.

Voor de Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer:
• € 5.039.437 voor natuurbeheer, onderdeel Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen;
• € 707.236 voor agrarisch natuurbeheer, onderdeel Continuering agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
Bovengenoemde subsidieplafonds zijn slechts van toepassing op bepaalde natuurterreinen en agrarische beheerpakketten. Zie voor meer informatie de regeling.

Voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap:
• € 936.500 voor Investeringssubsidie natuur en landschap - aanvragen voor eenmalige investeringen, voor:
- realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan, en
- de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype), voor zover het realisatie van de natuurbeheertypen N01 tot en met N017betreft;
• € 4.166.100 voor realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen N01 tot en met N017 betreft.
Subsidies voor deze onderdelen kunnen uitsluitend worden aangevraagd door de daar genoemde personen ten aanzien van de percelen en de projecten. Zie voor een specificatie het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht