Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
2

Subsidieverordening Vitaal Gelderland gewijzigd

De provincie Gelderland heeft de Subsidieverordening vitaal Gelderland op een aantal punten gewijzigd.

Met ingang van 30 april 2013 geldt als algemene bepaling, dat subsidie voor dezelfde activiteit slechts éénmaal wordt verstrekt aan dezelfde aanvrager, waarbij rechtspersonen met dezelfde beslissingsbevoegdheid als één aanvrager worden beschouwd. Aan de procedurele bepalingen wordt aan het punt 'aanvraag voor subsidie voor reeds gestarte activiteiten' een opmerking toegevoegd: voor zover de provincie op grond van een wettelijk voorschrift de beschikbare middelen verdeeld door het vaststellen van een verdeelplan, waarin tenminste de subsidieontvangers en -bedragen worden genoemd, wordt de subsidieaanvraag uiterlijk zes maanden nadat het verdeelplan is vastgesteld, ingediend.

Van het programma Sport (artikel 5.6 van de regeling) wijzigen de bijzondere bepalingen. Van het programma Land-en tuinbouw (artikel 5.9 van de regeling) wijzigen zowel de bijzondere bepalingen als de uitzonderingsbepaling. Zie voor meer informatie het Provinciaal blad. Zie voor meer informatie over de criteria van beide programma's de afzonderlijke regelingen.

Terug naar overzicht