Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
2

Gewijzigde concept-subsidieregeling STAP-budget bekendgemaakt

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de gewijzigde concept-subsidieregeling STAP-budget ((Stimulans ArbeidsmarktPositie) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De concept-subsidieregeling STAP-budget is reeds eerder aan de Tweede Kamer voorgelegd en met de Kamer besproken. In 2019 is de Kamer achtereenvolgens geïnformeerd over de vormgeving van het STAP-budget en de opdrachtverstrekking aan UWV. De regeling is sindsdien op een aantal onderwerpen verder aangevuld.

De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met aanwijzen van DUO als uitvoerder en technisch beheerder van het scholingsregister. Daarnaast is de commissie M&O, die moet gaan toezien op en adviseren over misbruik en oneigenlijk gebruik aan de zijde van de opleiders, verder uitgewerkt en in de regeling verwerkt. Tot slot zijn er in samenspraak met UWV, DUO en opleiders technische wijzigingen in de regeling aangebracht om te zorgen dat de regeling beter aansluit bij de praktijk, de uitvoering en aansluiting van opleiders op STAP.

Inhoud regeling
Met de subsidieregeling STAP-budget komt vanaf 2022 voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt een individueel ontwikkelbudget binnen handbereik. Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen. Met het STAP-budget wordt iedereen, die 18 jaar of ouder is, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling van een publiek leer- en ontwikkelbudget biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aldus Koolmees.

Het STAP-budget kan door een individu worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. Het budget bedraagt maximaal € 1000 per jaar. Anders dan bij de huidige fiscale scholingsaftrek is de eigen bijdrage niet afhankelijk van het inkomen van het individu, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Alleen wanneer de kosten van de scholingsactiviteit uitkomen boven het gestelde maximum, is er sprake van een eigen bijdrage. Met de nieuwe uitgavenregeling wordt een bedrag van € 218 miljoen beschikbaar gesteld voor STAP-budgetten. De verwachting is dat hiermee op jaarbasis 200.000 tot 300.000 personen met behulp va een STAP-budget een scholingsactiviteit kunnen volgen.

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. In eerste instantie zal het scholingsregister bestaan uit scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat, scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat, een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder. Daarnaast wordt bezien of het scholingsregister nog aangevuld kan worden met andere scholingsactiviteiten die niet binnen deze categorieën vallen. Daarbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen een breed en arbeidsmarktgericht aanbod van opleiders en opleidingen en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de subsidieregeling.

UWV zal de subsidieregeling uitvoeren en ontwikkelt daarvoor een STAP-portaal. Via dit portaal kan het STAP-budget eenvoudig en digitaal worden aangevraagd. Naast UWV is sinds mei 2020 ook DUO aangesloten, voor de ontwikkeling van het benodigde scholingsregister met een actueel overzicht van scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor het STAP-budget.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/01/brief-tk-voorhang-subsidieregeling-stap-budget

Terug naar overzicht