Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
2

SIA opent een nieuwe oproep voor Lectorposities bij Instituten (L.INT)

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft een nieuwe oproep gepubliceerd voor het programma L.INT.

Dit programma verbindt het onderzoek van hogescholen met dat van onderzoeksinstituten. De verbinding van fundamenteel onderzoek met praktijkgericht onderzoek versterkt de kennis- en innovatieketen en biedt perspectief voor lectoren, onderzoekers en studenten.

Met L.INT kan een lector vier jaar aan de slag bij een hogeschool én bij een instituut. Hogeschool en instituut dragen in kind bij en ook private partijen participeren. De samenwerking sluit aan bij de onderzoekagenda's van zowel instituut als hogeschool.

De hoofdaanvrager is een hogeschool. Het instituut waarmee wordt samengewerkt is medeaanvrager. Het gaat in ieder geval om de volgende instituten:

  • NWO: AMOLF, ASTRON, CWI, Differ, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON;
  • KNAW: DANS, Fryske Akademy, Rathenau Instituut, Hubrecht Instituut, Huygens ING, IISG, KITLV, Meertens Instituut, Nederlands Herseninstituut, NIOO, NIOD, NIDI, NIAS, Spinoza Centre en het Westerdijk Instituut;
  • TO2: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WR;
  • Rijkskennisinstellingen: KNMI, RIVM, NFI, WODC, RKD, KiM, RWS, PBL, NVWA, SCP, CPB, CBS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
  • Overige instituten: Nederlands Kanker Instituut, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Dubble-bundellijn bij de ESRF, NCB Naturalis; ARCNL, Prinses Máxima Centrum.


Voor instituten die niet op deze lijst staan, geldt dat zij ook kunnen deelnemen als zij voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden.

Het beschikbare budget voor deze oproep is € 3,6 miljoen. Per lectorpositie kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd.

Aanvragen kunnen doorlopend tot en met 2 februari 2021, 14.00 uur worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem Isaac van NWO. Binnen de oproep wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is op 7 mei 2020.

Zie voor meer informatie: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten

Terug naar overzicht