Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
2

Openstelling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg verlengd

De tweede aanvraagronde van 2020 voor de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (FBDW) wordt verlengd tot na 1 april 2020.

Volgens DUS-I is besloten dat aanvragers na 1 april nog aanvragen mogen indienen voor deze tweede aanvraagronde. Binnenkort volgt meer informatie over de voorwaarden en de exacte termijn.

Zie ook: https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-beroepsonderwijs-derde-leerweg

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van flexibele opleidingstrajecten in het mbo voor werkenden en werkzoekenden in de derde leerweg. De derde leerweg is een andere, niet bekostigde, leerweg dan de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg, met mogelijkheden voor een flexibeler opleidingstraject.

Terug naar overzicht