Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
2

Weinig gewijzigd in Gecombineerde opgave

Vanaf 1 april tot en met 15 mei is het weer mogelijk om de Gecombineerde opgave in te sturen. Ruim 78.000 relaties ontvangen een uitnodiging om deze digitaal te versturen via mijn.RVO.nl.  

De Gecombineerde opgave van dit jaar verschilt niet veel van die van 2013. Nieuw is dat de subsidie voor instandhouding van vezelgewassen nu is opgenomen in de opgave. Verder zijn er nieuwe vragen over opslagcapaciteit van dierlijke mest, huisvesting van varkens en leghennen en het aantal stallen. De volgende vragen zijn komen te vervallen: opleiding, verbrede landbouw, werktuigen en machines, beregening en hernieuwbare energie. Daarnaast behoren de subsidies voor diervriendelijk produceren en compensatie I&R schapen/geiten ook niet meer tot de opgave.
De Gecombineerde opgave is een gezamenlijke opgave voor de landbouwtelling, mestwetgeving en de subsidieaanvragen voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ook kan men uitbetaling aanvragen van de toeslagrechten en subsidie agrarisch natuurbeheer (SNL-a). In het onderdeel Subsidies kunt u een aanvraag doen voor:

Vaarvergoeding;
Tegemoetkoming premie brede weersverzekering;
Probleemgebiedenvergoeding;
Instandhouding van vezelgewassen 2014;
Uitbetaling toeslagrechten;
Uitbetaling subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a).

Terug naar overzicht